Discussion:
PKO BP - przelew zrealizowany, a błędny numer konta
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Marcin Wañdoch
2003-08-04 15:40:14 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,
ostatnio mam problem z przelwami na konto w PKO BP. Wracaj± one z
adnotacja
w tytule przelewu "NIEPRAWID£OWY FORMAT RACHUNKU".
Przelew wystawiony z mBanku jest prawid³owo wykonywany (potwierdzenie), a
numer r-ku odbiorcy poprawny w formacie 12401431751XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Pocz±tkowo my¶la³em, ¿e problemem by³y znaki "/" w tre¶ci.
Kto¶ ma pomys³ gdzie tkwi problem ?
pzdr. w.
Aby zleciæ poprawnie przelew nale¿y:
a.. rozpocz±æ podawanie numeru rachunku od 8-cyfrowego numeru
rozliczeniowego danego oddzia³u Banku PKO BP. S± to cyfry z pozycji od 3 do
10 w 19 -cyfrowym numerze rachunku,
b.. nastêpnie wprowadziæ po kresce podaj±c ci±giem (bez kresek) 19 -
cyfrowy numer rachunku rozpoczynaj±c od cyfr kontrolnych tym samym
wprowadzony zostanie 27 cyfrowy numer rachunku zawieraj±cy na pozycji od 1
do 8 dany numer rozliczeniowy oddzia³u Banku PKO BP a po kresce 19 cyfr
numeru rachunku klienta w Banku PKO BP czyli przyk³adowy przelew na numer
CCxxxxxxxx-yyyyyyyyy zapisaæ nale¿y w nastêpuj±cej
postaci:xxxxxxxx-CCxxxxxxxxyyyyyyyyy
Piotr Grzegorz Skowronski
2003-08-04 18:02:16 UTC
Permalink
Raw Message
Podajesz normalne 26 cyfrowe NRB bez spacji i bez powtarzania numeru
rozliczeniowego oddziału na początku, która to sztuczka obowiązuje
wyłącznie w przypadku 19 cyfrowego IBANu w PKOBP.
Ale ten numer nie spełnia standardu NRB; jest za długi i nie ma cyfr
kontrolnych.
IMHO powinien być wpisany "tak jak jest" w starym formacie; po 8 cyfrach
numeru rozliczeniowego powinna być kreska.
--
ukłony - skowi
skowi (at) gazeta pl
gg: 2539349
Tomasz Staszewski
2003-08-04 19:15:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Piotr Grzegorz Skowronski
Ale ten numer nie spełnia standardu NRB; jest za długi i nie ma cyfr
kontrolnych.
IMHO powinien być wpisany "tak jak jest" w starym formacie; po 8 cyfrach
numeru rozliczeniowego powinna być kreska.
Twego się nie dowiemy nie widząc całego numeru. Może by tak autor wątku
podał go w całości?

pzdr

Tomek
--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.biznes.banki
Jaros³aw £ysio
2003-08-05 16:11:56 UTC
Permalink
Raw Message
cały podany mi numer to 12401431751593427004111120010000
Bo numer tego rachunku jest taki:
12401431-7515934-2700-411112-001-0000
To jest numer wg starej konwencji, zgodnie z planem kont Pekao SA.
Konto prowadzone jest przez Pekao SA - I Oddział w Krakowie, Rynek Główny
31, 30-960 Kraków.

Ale, zgodnie z informacjami na stronie www.pekao.com.pl
"Bank Pekao SA, zgodnie z zapisami zawartymi w aktach prawnych ZBP, NBP oraz
Ministra Finansów, wprowadza nowe numery rachunków bankowych dostosowane do
standardu NRB (Numer Rachunku Bankowego)/IBAN (International Bank Account
Number). Nowy standard rachunku ma obowiązywać we wszystkich polskich
bankach od 1 stycznia 2004 r., jednakże w Pekao SA proces zmiany numerów już
trwa, aby klienci mogli jak najszybciej korzystać z dodatkowych udogodnień".

ZTCW, było jakiś czas temu na grupie, że chyba już powprowadzali te nowe
numery i jednocześnie ich (Pekao SA) system nie przyjmuje nowych, więc
przelewy wracają.
Proponuję poszukać w archiwum grupy.

Pozdr.,

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Wojtek
2003-08-06 09:09:55 UTC
Permalink
Raw Message
nie pozostaj mi nic innego jak powiedzieæ - dziêkuje bardzo za pomoc

pozdrawiam, wojtek
ZTCW, by³o jaki¶ czas temu na grupie, ¿e chyba ju¿ powprowadzali te nowe
numery i jednocze¶nie ich (Pekao SA) system nie przyjmuje nowych, wiêc
przelewy wracaj±.
Proponujê poszukaæ w archiwum grupy.
Ju¿ przeszuka³em. Do 30 czerwca br. mieli akceptowaæ stary i nowy numer,
ale
jeszcze przed t± dat± przelewy zawieraj±ce dotychczasowy numer konta
wraca³y.
Proponujê wiêc zadzwoniæ do oddzia³u prowadz±cego konto i poprosiæ mi³±
(lub
nie) pani±, by przy pomocy swojego komputera przet³umaczy³a numer
12401431-
7515934-2700-411112-001-0000 na nowy numer konta.
Telefon Pekao SA - I Oddzia³u w Krakowie: 0-12 4226022.

--
Wys³ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Jaros³aw £ysio
2003-08-06 15:46:47 UTC
Permalink
Raw Message
Wojtek napisał:

| nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć - dziękuje bardzo za pomoc

Nie ma za co ;-))

Wg moich obliczeń i domysłów nr konta:
12401431-7515934-2700-411112-001-0000
po przetłumaczeniu wygląda tak:
85 1240 1431 0000 0000 0751 5934
Jeśli wiesz już od pani z banku jaki jest ten numer po nowemu,
to proszę potwierdzić/zaprzeczyć moim domysłom i obliczeniom.

Pozdr.,

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
MiKo
2003-08-06 11:08:07 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jaros³aw £ysio
ZTCW, było jakiś czas temu na grupie, że chyba już powprowadzali te nowe
numery i jednocześnie ich (Pekao SA) system nie przyjmuje nowych, więc
przelewy wracają.
Potwierdzam, ja dostalem poczta nowy nr od Pekao, w zeszlym tygodniu
zrobilem przelew z mBanku a w poniedzialek wrocil z dodanym "BLEDNY
FORMAT RACHUNKU" w tytule przelewu.

Miko
Loading...